za jak dlouho se odstraňují stehy?

Po operaci je hlava obvázána po dobu 14 dnů. Sethy se odstraňují rovněz po 14ti dnech, poté je možné umýt si vlasy. Na dalších 14 dní až 3 týdny je nutné boltce chránit v noci šátkem či čelenkou.

Provádí se výkon i v lokální anestezii?

Ano, výkon se převážně provádí jen v místním znecitlivění. V ojedinělých případech je výkon prováděn v celkové anestesii či analgosedaci.