Platební podmínky na klinice Esthé, a.s.

Zde najdete podrobné informace o platebních podmínkách na klinice Esthé, a.s.

Pacientka je obvykle povinna složit před operací zálohu, zbytek ceny potom doplatí v den příchodu k hospitalizaci (v den přijetí na operační výkon). Zdravotní pojišťovny operační výkon z kosmetických důvodů nehradí, klient si celou částku platí sám.
Po konzultaci s lékařem a sepsáním smlouvy na operační výkon je klient povinen zaplatit zálohu na operační výkon do 14 dnů.
Zálohu je možno zaplatit v hotovosti v recepci kliniky, nebo platební kartou. Bezhotovostní platba je možné realizovat převodem  na účet společnost.

Československá obchodní banka a.s.
č.ú. 219943767/0300
IBAN: CZ5603000000000219943767     
BIC: CEKOCZPP


Podmínkou přijetí na operační výkon je doplatit v den operace celou částku (operační výkon,hospitalizace,implantáty,atd.).
Je možné si zaplatit postupně i celý výkon formou bezhotovostní a to na bankovní účet společnosti.

Československá obchodní banka a.s.
č.ú. 219943767/0300
IBANCZ5603000000000219943767      
BICCEKOCZPP


Pokud se rozhodnete zrušit operační výkon je nutné včas informovat recepci kliniky Esthé na: tel.222 868 811, nebo na email. recepce@esthe-plastika.cz, esthe@esthe-plastika.cz 
Nejpozději 10 dnů před stanoveným termínem operace.

Jestliže tak neučiníte a zrušení nastane v kratším termínu, záloha Vám propadá.
Jestliže existuje vážný důvod a je doložen např. lékařskou zprávou, kterou doložíte na recepci, záloha je Vám vrácena.