Klinika Esthé vznikla jako součást komplexu Kolowratových domů na základě dlouholetého přátelství hraběte Tomáše Kolowrata-Krakovského s vedoucím lékařem kliniky doc. MUDr. Janem Měšťákem, CSc. Je umístěna v jedinečné lokalitě v centru Prahy, v ulici Na Příkopě, proto je dobře dostupná pro všechny klienty z Prahy a dalekého okolí. Díky investičním prostředkům hraběte Kolowrata byla klinika po jednoleté výstavbě slavnostně otevřena v prosinci roku 1997.

Privátní zdravotnické zařízení pod odborným vedením doc. MUDr. Jana Měšťáka, CSc. poskytuje specializované služby v plastické chirurgii a dalších lékařských oborech. Tým zkušených chirurgů spolupracuje již více než 20 let a klinika patřila mezi první soukromá pracoviště v oboru estetické medicíny v České republice. Důkazem je bezkonkurenční zájem klientů o konzultace, ale také desetitisíce úspěšně odoperovaných pacientů.

Na budování dobré pověsti kliniky se podílela i spoluzakladatelka a společnice doc. Měšťáka , MUDr. Hana Raková, MBA . Ta vede Esthé Laser Clinic, která je vybavená nejmodernějšími laserovými technologiemi.

Důležitá data v historii Esthé

  • 1997 – Otevření kliniky plastické chirurgie Esthé 2008 – Rozdělení Esthé na estetickou chirurgii a korektivní dermatologii
  • 2009 – Noví spoluvlastníci MUDr. Libor KmentMUDr. Karel Urban, upevnění pozice na trhu
  • 2009 – Začátek spolupráce s nadací Krása pomoci Miss World Taťány Kuchařové
  • 2012 – Začátek spolupráce s Terezou Maxovou
  • 2013 – Spoluvlastník společnosti a nový člen týmu Doc. MUDr. Ondřej Měšťák, PhD.
  • 2013 – Začátek spolupráce s nadací Dejme dětem šanci, doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. patronem projektu, klinika podporuje děti z dětských domovů v rámci jejich studia
  • Do roku 2014 – Partnerství s Českou Miss

V roce 2008 se rozdělila klinika Esthé na dvě akciové společnosti, z nichž jedna se zaměřuje na estetickou chirurgii, zatímco druhá zajišťuje korektivní dermatologii a laserovou terapii. Na klinice pracují profesionálové, kteří garantují vysokou úroveň poskytovaných služeb.

Mimořádný důraz je kladen i na výběr erudovaného a profesionálního týmu ošetřovatelek a zdravotních sester, který je společně s prostředím a podmínkami kliniky jistou zárukou nekomplikovaného pooperačního průběhu a rekonvalescence.

Součástí kliniky je superaseptický sál a zákrokový sálek pro výkony v místním znecitlivění. Pacienti jsou uloženi na jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích s televizí, telefonem a vlastním sociálním zařízením v celkové kapacitě 15 lůžek. Image jednoho z nejprestižnějších soukromých zdravotních zařízení v tuzemsku podtrhují unikátní technologie, jako ultrazvuková liposukce, kterou používají certifikovaní odborníci Esthé již od roku 1998, proto se mohou pochlubit největším počtem provedených operací touto metodou. Mezi další pokrokové technologie patří také například vibrační liposukce, možnosti operování endoskopickou technikou a laserový program na špičkových přístrojích.

Na klinice esthé pracují jen ti nejlepší

Na dobré pověsti soukromé kliniky se nemalou měrou podílí také skutečnost, že vedoucí lékař doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. je i přednostou Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a nemocnice Na Bulovce. Je také vedoucím Subkatedry plastické chirurgie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a stojí v čele Centra komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu, které sám založil a jež funguje jako jediné svého druhu v Česku.

Na klinice působí jedni z nejlepších odborníků v oblasti plastiky prsou. MUDr. Libor Kment pomohl již stovkám žen, které postihlo nádorové onemocnění prsu. Karel Urban provedl už více než 250 rekonstrukcí prsů u žen, které prodělaly mastektomii. O to, aby proběhly všechny operace opravdu hladce a pacienti zažili rychlé a příjemné probuzení i po náročných operacích, se starají anesteziologové MUDr. Pavel VokálekMUDr. Michal Otáhal, kteří dokážou předvídat všechny komplikace a včas jim předejít.

I další specialisté plastické kliniky Esthé jsou skutečnými odborníky a průkopníky v oboru plastické chirurgie. Klinika se může pochlubit některými prvenstvími. Byla  provedena například první rekonstrukce prsu po ablaci s užitím přenosu tukové tkáně obohacené o kmenové buňky provedená lékaři Esthé. Doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D je první český držitel ocenění Best Paper Awards za publikační činnost působil také jako dobrovolník v občanské válce v Sýrii, kde pomáhal uprchlíkům.

Mezi další skvělé specialisty, kteří působí v současné době na klinice, patří také mammoložka MUDr. Soňa Měšťáková  a radiodiagnostička MUDr. Radka Janitorová.

Na klinice Esthé působí také MUDr. Veronika Hromádková, která se zaměřuje na operaci prsou, operaci očních víček, zvětšení rtů, labioplastiku, liposukci, chirurgické odstraňování kožních a podkožních útvarů, znamének a nádorů. Profiluje se v oblasti estetické medicíny na mini-invazivní a injekční zákroky. Je plně certifikována v aplikaci botulotoxinu, výplňových materiálů a technik.