vedoucí lékař kliniky

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

„I přes vysoký počet každoročně provedených zákroků je pro mě jediným a také splněným cílem maximální spokojenost operovaných pacientů.“

Proslulý plastický chirurg, odborník na slovo vzatý, jeden z našich nejlepších plastických chirurgů nabitý neuvěřitelnou energií. I tak se píše a hovoří o vedoucím lékaři kliniky Esthé, kterým je Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., jehož jméno se v Česku stalo synonymem pro plastického chirurga.

Za svou kariéru provedl již tisíce zákroků. Operoval více než 3000 lidí, kterým operace nosu neboli rhinoplastika zcela změnila život k lepšímu. Plastikou břicha zase navrátil krásné křivky 800 maminkám a faceliftem pomohl od vrásek více než 1000 klientům. Tuků z problémových partií zbavil přes 650 pacientů a provedl již více než 2000 operací prsou.

Životopis

Doc. Měšťák je absolventem Lékařské fakulty UK v Praze. Po atestaci ze všeobecné chirurgie pracoval více než 20 let na Klinice plastické chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde také habilitoval.

 • Vedoucí lékař soukromé kliniky Esthé v Praze (od roku 1997)
 • Přednosta Kliniky plastické chirurgie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (od roku 2002)
 • Zakladatel a přednosta Kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce v Praze (od roku 2002)
 • Zakladatel a vedoucí Centra komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu v nemocnici Na Bulovce (od roku 2004)
 • Vedoucí Subkatedry plastické chirurgie IPVZ v Praze

Členství v odborných spolcích

 • Člen výboru a 1. místopředseda Společnosti estetické chirurgie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP)
 • Člen Mezinárodní společnosti plastické a rekonstrukční chirurgie IPRAS
 • Člen Společnosti pro využití laserů v medicíně ČLS JEP
 • Člen společnosti plastické chirurgie ČLS JEP
 • Člen zkušební komise pro atestace v oboru plastické chirurgie při Ministerstvu zdravotnictví ČR
 • Člen akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Členem pracovní skupiny vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Člen Mezinárodních společností plastické chirurgie IPRAS, ESPRAS, EBOPRAS
 • Člen redakční rady časopisu EVA 35/projekt pro boj s rakovinou prsu/
 • Předseda redakční rady časopisu PULS
 • Člen Vědecké rady ČLK
 • Místopředseda Specializační oborové rady pro plastickou chirurgii /SOR/ a garant pro obor plastické chirurgie 1. LF UK
 • Člen Spolku lékařů českých

Publikace o plastické chirurgii

 • Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. publikoval jako autor nebo spoluautor více než 100 odborných prací. Spolupodílel se na několika monografiích v oboru plastické chirurgie a participoval na učebních textech pro posluchače lékařských fakult a na několika výzkumných projektech Ministerstva zdravotnictví České republiky. Řadu let působil ve funkci tajemníka Hlavní problémové komise plastické chirurgie Ministerstva zdravotnictví ČR pro vědu a výzkum.
 • Hlavní řešitel a spoluřešitel 2 grantových projektů IGA MZ s předpokládaným ukončením v roce 2015.
 • Mezi jeho poslední publikační počiny můžeme jmenovat například tyto:
  • Úvod do plastické chirurgie. Jan Měšťák a kolektiv, 2005
  • Rekonstrukce po mastektomii. Luboš Dražan a Jan Měšťák, 2006
  • Prsa očima plastického chirurga. Jan Měšťák, 2007
  • Metamorfózy. Jan Měšťák a Pavla Petráková Slancová, 2007
  • Nos očima plastického chirurga. Jan Měšťák, 2008
  • Ohlédnutí-kniha citátů. Jan Měšťák, 2008
  • Estetická chirurgie a ostatní výkony estetické medicíny. Jan Měšťák a kolektiv, 2010

Ostatní

 • 2013 - garant dlouhodobé finanční podpory ze zahraničí pro ženy léčené s rakovinou prsu na Klinice plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce za účelem zkrácení neúměrně dlouhé čekací doby žen na rekonstrukce prsů po mastektomii a u BRCA pozitivních žen.
 • 2012 - dosud - Patron a sponzor projektu „Pomoz mi do života...“ se zaměřením na mladé lidi opouštějící dětské domovy v rámci občanského sdružení Dejme dětem šanci.
 • 2008 - dosud - Dlouhodobě spolupracuje se sdruženími Mamma Help a ONKO Unie – přednášky, odborné články a jiné činnosti. V rámci této aktivity inicioval ve spolupráci s TV-my film „ZTRÁTOU PRSU ŽIVOT NEKONČÍ“, dokumentující cesty ke znovunabytí sebevědomí v osobním i společenském životě.
 • Stálý člen poroty MISS ČR od roku 1993

Potřebujete poradit či máte zájem o konzultaci? Sjednejte si ji přímo s doc. MUDr. Janem Měšťákem, CSc. pomocí níže uvedených kontaktních možností.

Jan Měšťák

objednávkY ke konzultaci a informace:

Zde můžete najít stručný výběr médií, pro která doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. poskytl rozhovor na téma plastické operace nosu, ale i z jiné oblasti plastické chirurgie.

Seznamte se s ordinační dobou doc. MUDr. Jana Měšťáka, CSc. Můžete k němu přijít na předem domluvenou kontrolu nebo konzultaci na klinice Esthé v těchto dnech:

konzultace
Pondělí08:00 - 09:00
Úterý16:00 - 17:00
Pátek09:00 - 12:00
Kontrola
Pondělí07:30 - 08:00
Úterý15:30 - 16:00
Pátek07:30 - 09:00
Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
powered by Plastická-chirurgie.info

Přesvědčte se o našich výsledcích

fotogalerie
zákroků před a po

zobrazit fotogalerii

Konzultace

Objednejte se na konzultaci přímo na naší klinice.

Objednat se

Callback

Nechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

Zavolejte mi

Poradna

Napište nám, odborníci zodpovídají vaše dotazy online.

Chci poradit

zákroky, které lidé také využívájí

Současně s operací obličeje lze často provádět tyto operace a využít naše výhodné cenové balíčky: