Platební podmínky na klinice Esthé, a.s.

Zde najdete podrobné informace o platebních podmínkách na klinice Esthé, a.s.

Pacientka je obvykle povinna složit před operací zálohu, zbytek ceny potom doplatí v den příchodu k hospitalizaci (v den přijetí na operační výkon).

Zdravotní pojišťovny operační výkon z kosmetických důvodů nehradí, klient si celou částku platí sám.


Po konzultaci s lékařem a sepsáním smlouvy na operační výkon je klient povinen zaplatit zálohu na operační výkon do 14 dnů.
Zálohu je možno zaplatit v hotovosti v recepci kliniky, nebo platební kartou. Bezhotovostní platbu je možné realizovat převodem na účet společnost.

 • Banka: Československá obchodní banka a.s.
 • Číslo účtu: 219943767
 • Kód banky: 0300
 • IBAN: CZ 56 0300 0000 0002 1994 3767     
 • SWIFT: CEKOCZPP
 • Varibaliní symbol: datum zákroku
 • Zpráva pro příjemce: celé jméno pacienta


Podmínkou přijetí na operační výkon je doplatit v den operace celou částku (operační výkon, hospitalizace, implantáty, pooperační prádlo atd.).
Je možné si zaplatit postupně i celý výkon formou bezhotovostní a to na bankovní účet společnosti.

 • Banka: Československá obchodní banka a.s.
 • Číslo účtu: 219943767
 • Kód banky: 0300
 • IBAN: CZ 56 0300 0000 0002 1994 3767     
 • SWIFT: CEKOCZPP
 • Varibaliní symbol: datum zákroku
 • Zpráva pro příjemce: celé jméno pacienta


Pokud se rozhodnete zrušit operační výkon je nutné včas informovat recepci kliniky Esthé na: tel.222 868 811 nebo na email: recepce@esthe-plastika.cz, esthe@esthe-plastika.cz 
Nejpozději 14 dní před stanoveným termínem operace.

Jestliže tak neučiníte a zrušení nastane v kratším termínu, záloha Vám propadá.
Pokud existuje vážný důvod a je doložen např. lékařskou zprávou, kterou doložíte na recepci, záloha je Vám vrácena.