Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na vyhledávání

Plastická operace nosu / Rhinoplastika

Rhinoplastika neboli plastika nosu dokáže doslova měnit životy lidí. Nos, který je traumatizoval, třeba kvůli nepříjemným zážitkům z dětství je vyřešen, a pacienti se cítí mnohem lépe.

BENEFITY Odbourává traumata, mění život k lepšímu

Změna tvaru i velikosti nosu podle vašich představ Odstranění vrozených i získaných asymetrií Úprava špatného dýchání

DŮVODY OPERACE Kdy jít na plastickou operaci nosu?

Rhinoplastika neboli plastika nosu dokáže doslova měnit životy lidí. Nezřídka se setkáváme s reakcí našich klientů, kteří po sundání sádry pláčou štěstím. Nos, který je traumatizoval, třeba kvůli nepříjemným zážitkům z dětství je vyřešen, a pacienti se cítí mnohem lépe.

Rhinoplastika se neřídí jednou šablonou a tak je zákrok připraven „na míru“ každému klientovi.

Vždy připravíme předoperační rozvahu a zkušený operatér zvolí správný postup. Liší se například podle toho, zda je při operaci potřeba zasahovat do kostry nosu, nebo je upravena pouze měkká část, tedy hrot nosu.

U klientů s velkým nebo asymetricky tvarovaným nosem je kosmetický efekt výrazný. Okolí ho obvykle pozná na první pohled. Změnu k lepšímu by však měli poznat i pacienti, kteří žádají úpravu menšího nosu s bambulovitým hrotem.

Důležité je, aby operatér postupoval tak, že nebude narušena identita pacienta. Okolí proto obvykle vnímá pozitivní změnu vzhledu, ale často ji nedokáže definovat.

PRŮBĚH OPERACE Co vás čeká?

Jak probíhá plastická operace nosu?

Během konzultace by se vás měl lékař podrobně zeptat na vaše cíle a očekávání a pokud je třeba tyto představy uvést na pravou míru. Také je důležité zhodnotit přínos operace. Nemá cenu provést zákrok, u kterého nebude efekt dostatečný. Pacient musí mít realistická očekávání.

Na konečný výsledek má vliv jak tvar kostry tak tloušťka kůže. Nepříznivá je silnější kůže hrotu, kdy není možné jej dostatečně zmenšit, nebo na druhou stranu tenká kůže v oblasti hřbetu nosu, kdy v případě hrozí riziko viditelných nerovností.

Rhinoplastika, při níž dochází ke zmenšení, zúžení a zjemnění nosu, bývá prováděna obvykle v celkové anestezii, která je pro pacienta i pro operátora komfortnější.

Přesto je v některých případech vhodnější upřednostnit pouze místní znecitlivění.

Pokud pacient zvolil při konzultaci s lékařem kompletní plastiku, provede chirurg snížení chrupavčité nosní přepážky a snesení hřbetu či hrbolu, čímž se zmenší profil nosu. Kostra nosu se zúží při uvolnění postranních nosních kůstek a jejich vzájemném přiblížení. Poté může být provedena také korekce hrotu nosu a redukce jeho chrupavčitých částí.

U pacientů, kteří nemají výrazně velký nos a chtějí pouze upravit jeho tvar, často postačí korekce měkké tkáně. V takovém případě není třeba zasahovat do kostry nosu, ale chirurg odstraní pouze část křídlovitých a hrotových chrupavek.

Zkušený plastický chirurg je schopen provést jednoduchou rhinoplastiku za jednu hodinu.

V případě, že podstupuje pacient operaci opakovaně, nebo trpí poúrazovou deformací nosu, doba trvání zákroku se prodlužuje.

Pokud pacient podstoupí pouze korekci měkkých částí, operace je naopak kratší.

Na operaci nosu je pozitivní to, že nebolí. Po plastice jsou zavedeny tampony, kvůli nimž je nutné alespoň dva dny dýchat ústy, což může být pro někoho nepříjemné.

Operace může být výjimečně doprovázena otoky či modřinami, které však zmizí po sejmutí sádry.

Typy rhinoplastiky

Existují operace měkkého nosu, u kterých se upravuje pouze špička a kompletní operace, u kterých se operuje jak část chrupavčitá, tak kostěná, včetně hřbetu nosu. Ze strany lékaře existují 2 typy rhinoplastiky, které jsou v současné době ve světě trendem. Rhinoplastika otevřená a uzavřená.

Uzavřená rhinoplastika je operace prováděná z řezu uvnitř nosní dírky, takže nejsou viditelné žádné zevní jizvy. Zpravidla se zmenšují chrupavky hrotu a snižuje hřbet.

Jedná se o rychlejší operaci trvající 30-60 minut a pro pacienta méně náročná. Je vhodná pro většinu klientů. U tzv. sekundární rhinoplastiky, plastiky nosů, které již byly dříve operovány, může být vhodnější volbou otevřená rinoplastika.

Otevřená rhinoplastika se provádí z řezu uvnitř nosních dírek, ke kterým se ještě přidává řez na columelle – části kůže mezi nosními dírkami.

Podle našeho názoru se jedná o operaci, která by se měla provádět pouze u vybraných případů, u nichž by zavřená operace nevedla k dostatečnému výsledku.

Jde o složitější přístup, kde je se nos prakticky rozloží na součásti a poté zase složí. Při této technice je typické použití chrupavčitých štěpů.

Časově je tato technika mnohem náročnější a může trvat 3–5 hodin. I přesto, pokud se dobře indikuje, je pro pacienta vhodné ji podstoupit. Má mnohem lepší vliv na vzhled nosu, se kterým pak bude klient chodit po zbytek života.

V současné době jsou na vzestupu také dvě nové techniky. Užití tzv. pieza pro řezání kostí a takzvaná prezervační rhinoplastika.

Piezo je technika mechanické pilky, která je až stoprocentně šetrná k měkkým tkáním a také je velmi přesná. Přestože je piezo mnohem přesnější a šetrnější, ale vyžaduje někdy větší uvolnění měkkých tkání k dostatečnému přístupu ke kosti.

Prezervační rhinoplastika je soubor technik, u kterých se místo odseknutí hrbolu hřbetu nosu užívá odstranění klínu nosních kostí a přepážky a zatlačení hrbolu dolů. Výhodou oproti klasické technice je zachování normální anatomie a snížení rizika nerovností.

Operace měkkého nosu je zákrokem, kterým se upravuje pouze hrot nosu. Závisí na velikosti a tvaru chrupavek hrotu a také do značné míry na tloušťce kůže. V případě velmi silné kůže nebude nikdy hrot úzký. Je ale možné ho do určité míry zmenšit modelací chrupavek. Můžeme zde užít jak techniku otevřenou, tak uzavřenou.

Septoplastika  neboli plastika nosní přepážky se provádí samostatně nebo spolu s operací zevního nosu. Tato operace je vhodná v případě zhoršené nosní průchodnosti. V České Republice je doménou zejména ORL lékařů, proto tuto operaci provádíme ve spolupráci s nimi. U otevřených rinoplastik, v případě potřeby užití chrupavčitých štěpů, tyto bereme nejčastěji právě z nosní přepážky.

Průvodce zákrokem

PTÁTE SE Vaše nejčastější dotazy

Jak probíhá rekonvalescence?

Doporučená hospitalizace pacientů je u kompletní rhinoplastiky dvoudenní, při korekci měkkého nosu stačí jeden den. Pokud zvolí klient operaci v místním znecitlivění, může odejít v den zákroku domů. Na závěr operace se na nos přikládá sádrová dlažka, kterou nosí pacient 14 dní. Do nosních průduchů je navíc zavedena tamponáda, již lékař po dvou dnech vyjme. Přestože je sádra po 14 dnech odstraněna, operovaný by ji měl přikládat ještě další dva týdny na noc. Vyhne se tak možnosti poškození nosu ve spánku. Tři týdny po operaci je možné začít s uvolňováním kůže na hřbetu nosu masážemi. Modřiny a hlavní otoky zmizí do 14 dnů po operaci. K mírnému otékání nosu však může docházet i půl roku po zákroku. Po šesti měsících se zákazník dočká definitivního výsledku. Výsledek operace může být nepříznivě ovlivněn individuální odlišností hojení pacienta. Tuto situaci nelze předvídat a může se projevit například otoky kořene nosu, zbytnělou okosticí doprovázenou drobnou nerovností nebo otokem měkkých tkání hrotu nosu. Tyto komplikace jsou ojedinělé, a pokud samy nevymizí, je možné vyřešit je jednoduchým zákrokem.

Jak předcházet komplikacím?

Abyste se vyhnuli možným komplikacím, měli byste před rhinoplastikou dodržovat konkrétní doporučení. Nejméně 2 týdny před operací vysadit léky podporující sníženou srážlivost krve. Důležité je také udržet odstup 3 až 4 týdny po virovém onemocnění nebo onemocnění léčeném antibiotiky. Pacient může jíst naposledy večer před operací. Během operace dokážeme ovlivnit 80 až 90 % výsledného efektu. Zbylá procenta se odvozují od toho, jak si kosti „sednou“, jak silná vrstva jizvy se vytvoří pod kůží a zda budou přetrvávat otoky. ejčastějším nežádoucím následkem jsou drobné nerovnosti zejména na hřbetu nosu. Ty se mohou vyskytnout v 5 až 10 % případů a to i nejzkušenějších chirurgů. Naštěstí i tato situace je většinou řešitelná. Při drobném nadbytku kosti je možné ambulantně v lokálním znecitlivění tento nadbytek zarovnat. Při drobné propadlince je naopak možné ji vyplnit velmi malým množstvím kyseliny hyaluronové. I když se jedná o vstřebatelný materiál v oblasti nosu je efekt dlouhodobý, vydrží i roky. Velmi vzácně se může několik dní po operaci vyskytnout krvácení z nosu, které řešíme tamponádou. Objevuje se zejména u disponovaných jedinců, u kterých se později najdou změny v krevní srážlivosti.

před operací Průvodce operací

 1. Doneste předoperační dokumentaci

  Předoperační vyšetření nesmí být starší 14ti dnů před výkonem. Vyšetření je nutné přinést nejpozději v den operace. Upozorňujeme, že pacienti s neúplným vyšetřením nemohou být operováni.

 2. Dodržujte pokyny před nástupem k operaci

  Před nástupem je vhodné nejíst pevnou stravu a nepít mléčné a alkoholické nápoje, nekouřit, pacient nesmí trpět žádnou virovou či jinou chorobou nebo být v rekonvalescenci. Kompletní seznam najdete níže.

 3. V den operace přineste vše důležité

  Předoperační vyšetření, přineste také léky, které pravidelně užíváte, věci osobní potřeby a přezůvky, kopii dokladu o zaplacení operace nebo zálohy. Podrobnější seznam najdete níže.

Průvodce zákrokem

Cena zákroku

 • Orientační cena zákroku zpravidla 62 000 Kč
 • Hospitalizace / cena za noc od 2 500 Kč

Zarezervujte si svůj termín konzultace

Jsme klinika plastické chirurgie. Nabízíme kvalitu prověřenou tisíci spokojenými klienty. Připojte se k nim i vy.

Kontaktujte nás

Máte dotaz? Nebojte se zeptat!