Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na vyhledávání

Rekonstrukce prsu

Rekonstrukce prsu například po nádorovém onemocnění je pro mnohé ženy stejně důležitá, jako samotné odstranění nádoru.

BENEFITY Vyrovnání se s nemocí a usnadnění návratu do běžného života

Rekonstrukce po odstranění/ablaci prsu Uzavření nepříjemné kapitoly života

DŮVODY OPERACE Kdy jít na rekonstrukci prsu?

Plastické operace nepomáhají jen ženám, které se chtějí cítit krásnější. V některých případech jsou nezbytností pro běžné fungování člověka. Například rekonstrukce prsu po nádorovém onemocnění je pro mnohé ženy stejně důležitá, jako samotné odstranění nádoru. Pomůže jim psychicky se vyrovnat s nemocí a usnadní jim návrat do běžného života.

Prsa byla, jsou a vždy budou vnímána jako součást osobnosti každé ženy. Proto není divu, že žena, která přijde o prso při onkologické operaci, často trpí psychickými problémy.

Po úspěšné radioterapii a chemoterapii často putují pacientky z péče onkologa na rekonstrukci prsu.

Protože je karcinom prsu jedním s nejobvyklejších nádorových onemocnění, samotná chirurgická léčba i následná rekonstrukce prsu prošla v posledních desetiletích revolučním rozvojem. Ženy si dnes mohou vybrat z řady různých operačních postupů. Mají možnost zvolit kromě rekonstrukce s implantátem také rekonstrukci prsu s využitím jejich vlastní tkáně.

PRŮBĚH OPERACE Co vás čeká?

Jak probíhá rekonstrukce prsu?

Rekonstrukce prsu po nádorovém onemocnění rozdělujeme na okamžité a opožděné. Okamžitá operace je prováděna ve stejné době, jako odstranění mléčné žlázy. Plastický chirurg proto spolupracuje s běžným chirurgem.

Žena se tak vyhne psychickému dopadu ze ztráty prsu. Okamžitá rekonstrukce je vhodná především při preventivním odstranění rizikové žlázy.

V případě, že žena již skutečně trpí nádorovým onemocněním obvykle prodělá tzv. opožděnou operaci po 12 až 24 měsících od odstranění prsu.

V současné době existuje více druhů rekonstrukce. Úkolem lékaře je při konzultaci s pacientkou vybrat ten nejvhodnější.

Po radikální mastektomii musí žena prodělat rekonstrukci celého prsu, v jiných případech postačí částečná rekonstrukce.

Při rekonstrukci celého prsu jsou často využívány cizí materiály. Zdaleka nejběžnější jsou silikonové implantáty plněné gelem či solným roztokem.

V případě, že má pacientka dostatek kožního krytu, mohou být implantáty vloženy do prsu. Pokud je kryt nedostatečný, pod kůži jsou vsunuty silikonové sáčky, které lékař postupně doplňuje roztokem.

U některých pacientek, které nemají dostatečně kvalitní kůži, nebo je jejich zdravý prs příliš objemný a pokleslý, nemůžeme použít běžný silikonový implantát. V takových případech  využíváme autologní čili přirozenou tkáň v kombinaci s cizím materiálem.

Jako autologní tkáň slouží buďto kožní lalok, přetočený ze strany hrudníku, posuvný břišní lalok nebo přetočený široký zádový sval. Tento typ operace je časově poměrně náročný a rekonstrukce dvorce a bradavky je možná až po třech měsících od operace.

Při rekonstrukci prsu autologní tkání nepoužívá chirurg žádný cizí materiál pro zvětšení prsu. Operace je velice pokroková a znamená velký posun při rekonstrukcích prsu po onkologickém onemocnění. Je však časově náročná.

Jako autologní tkáň slouží v tomto případě břišní lalok, který poskytuje dostatečné množství kůže a tuku i pro rekonstrukci velkého prsu. Operatér používá buďto stopkovaný břišní lalok nebo volný břišní lalok. Operace s využitím volného břišního laloku je modernější a šetrnější, může však být provedena pouze na klinice s erudovaným mikrochirurgickým týmem.

Rekonstrukce prsu se mění také v závislosti na vývoji chirurgie. Dnes už je možné odstranit některé typy nádorů tak, že zbytek prsu zůstane zachován. I v tomto případě sice dochází k poškození prsu, změna však není tak radikální, jako při jeho úplné mastektomii.

Pokud dojde k vyjmutí nádoru a zbytek prsu zůstává, plastický chirurg provádí částečnou rekonstrukci prsu.

Operatér může provést buďto modelaci prsu, která je obdobou modelace při poklesu ňader – obvykle je ale nutné upravit i zdravou stranu.

Prs může být zrekonstruován také pomocí lalokové plastiky v kombinaci s cizím materiálem nebo implementací protézy ke zvětšení prsu.

Rekonstrukce dvorce a bradavky je závěrečnou etapou. Pro většinu žen je tento proces symbolem kompletní obnovy prsu, po jehož dokončení se mohou vrátit do plnohodnotného osobního i společenského života.

Existuje několik způsobů rekonstrukce dvorce. Lékař například může vytvořit nový dvorec přenesením části dvorce z druhého prsu.

Další možností je odběr kůže z míst se sytější pigmentací. Dvorec také může být vytvořen pomocí umělé tetováže.

Podobně postupujeme i při rekonstrukci bradavky, kdy ji můžeme použít část ze zdravého prsu, umělou tetováž nebo místní laloky.

Doba rekonstrukce prsu se velmi liší podle typu zákroku. Obvykle se pohybuje od 45 minut do 4 hodin.

Průvodce zákrokem

PTÁTE SE Vaše nejčastější dotazy

Jak probíhá rekonvalescence?

Rekonstrukce prsu je náročná operace, která nemá vždy stejný průběh. Doba rekonvalescence se odvíjí například od toho, zda byla provedena rekonstrukce okamžitá nebo opožděná. Při okamžité rekonstrukci se tělo pacientky vyrovnává současně také se samotnou mastektomií. Rekonvalescence je závislá i na typu rekonstrukce. Náročnější je zotavování po rekonstrukci celého prsu. Pokud operatér upravuje prs po částečné mastektomii, zásah do těla pacientky je mnohem méně zásadní. Obvykle se rekonvalescence pohybuje od 2 týdnů po 2 měsíce.

Jak předcházet komplikacím?

Rekonstrukce prsu rozhodně není jednoduchou plastickou operací. Volba správné operační techniky a precizní provedení je zcela zásadní. Pacientka by se měla rozhodnout pro plně kvalifikovanou plastickou kliniku. S výběrem jí může pomoci například běžný chirurg, který provádí mastektomii. Komplikace však mohou vzniknout i v případě, že je rekonstrukce provedena správně. Příčinou bývá nedostatek tkáně po ozáření nebo špatný zdravotní stav pacientky. Problémy může způsobit například obezita, porucha imunity, diabetes, endokrinologické onemocnění, kardiovaskulární onemocnění, kouření nebo dokonce vysoký věk pacientky. Při využití umělých materiálů hrozí například vytvoření tuhého opouzdření kolem implantátu. Pokud je provedena rekonstrukce místními laloky v kombinaci s protézou, může ve výjimečných případech nastat odloučení cípu laloku a obnažení implantátu. V takovém případě je potřeba implantát odstranit a operaci po několika měsících zopakovat. Mezi další komplikace patří infekce v ráně, zbytnění pooperační jizvy nebo otoky způsobené hromaděním mízní tekutiny. Vyjmenované komplikace se však vyskytují u méně než 15 % provedených rekonstrukcí. Rozsáhlé spektrum různých preventivních opatření aplikovaných před, v průběhu i po zákroku výskyt těchto rizik výrazně snižuje!

PŘED OPERACÍ Průvodce operací

 1. Doneste předoperační dokumentaci

  Předoperační vyšetření nesmí být starší 14ti dnů před výkonem. Vyšetření je nutné přinést nejpozději v den operace. Upozorňujeme, že pacienti s neúplným vyšetřením nemohou být operováni.

 2. Dodržujte pokyny před nástupem k operaci

  Před nástupem je vhodné nejíst pevnou stravu a nepít mléčné a alkoholické nápoje, nekouřit, pacient nesmí trpět žádnou virovou či jinou chorobou nebo být v rekonvalescenci. Kompletní seznam najdete níže.

 3. V den operace přineste vše důležité

  Předoperační vyšetření, přineste také léky, které pravidelně užíváte, věci osobní potřeby a přezůvky, kopii dokladu o zaplacení operace nebo zálohy. Podrobnější seznam najdete níže.

Průvodce zákrokem

Cena zákroku

 • Orientační cena zákroku zpravidla 45 000 Kč
 • Hospitalizace / cena za noc od 2 500 Kč

Zarezervujte si svůj termín konzultace

Jsme klinika plastické chirurgie. Nabízíme kvalitu prověřenou tisíci spokojenými klienty. Připojte se k nim i vy.

Kontaktujte nás

Máte dotaz? Spojte se s námi, jsme tu pro vás.