Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na vyhledávání

MUDR. MICHAL OTÁHAL, PH.D.

MUDR. MICHAL OTÁHAL, PH.D.

ANESTEZIOLOG

MUDr. Michal Otáhal je  anesteziolog, díky jehož zkušenostem a znalostem pacienti na naší klinice zažívají i po náročných zákrocích rychlé a příjemné probuzení. Zkušenosti z jeho praxe umožňují předvídat možné komplikace a včas jim předejít. Je zárukou, že pacienti mohou velice záhy po zákroku vstát z postele, nezvrací a velmi brzy se celkově zotaví.

Ordinační doba

Konzultace

čtvrtek

10.00–17.00

 

 

Sjednat konzultaci

Životopis

Anesteziolog MUDr. Michal Otáhal absolvoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Kromě soukromé kliniky Esthé pracuje jako vedoucí lékař Resuscitačního oddělení - Urgentní příjem Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a jako odborný asistent 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Je držitelem atestace I. i II. stupně z anesteziologie a resuscitace a atestace z intenzivní medicíny.

 • 2010–doposud – Klinika plastické chirurgie Esthé
 • 2007–doposud – Asistent 1. LF UK
 • 2007–doposud – Vedoucí lékař Resuscitačního oddělení - Urgentní příjem, KARIM, VFN
 • 2006–doposud – Lékař KARIM (Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní medicíny) VFN
 • 2004–2010 – Soukromý anesteziolog: Anestar, EGK s.r.o. - Sanatorium sv. Anny, Lékařský dům
 • 1998–2006 – Sekundární lékař Kliniky Anesteziologie a resuscitace FN Královské Vinohrady
 • 1998 – Lékař ARO odd. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
 • 1998 – Odborný pracovník, Laboratoř sportovní motoriky FTVS
 • 1996–1998 – Odborný pracovník, Biomedicíncká laboratoř FTVS
 • 1995–1998 – Asistent, Funkční anatomie 2. LF a FTVS Univerzity Karlovy

Členství v odborných společnostech

 • Člen České lékařské komory
 • Člen České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 • Člen České společnosti intenzivní medicíny JEP
 • Člen ESICM (European Society of Intensive Care Medicine) - Evropské společnosti intenzivní medicíny

Další lékaři